การวัดและควบคุมอัตราการไหลของจิ๋วอย่างแม่นยำได้กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในสนามจุลไมโครฟลูอิไดซ์ซึ่งรวมถึงการส่งมอบยานาทีจำนวนหนึ่งการเตรียมของเหลวจำนวนเล็กน้อยการเตรียมจุลภาคและการศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์ในการรักษาโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ ปั๊มส่งยาจะจ่ายน้อยกว่าสิบต่อนาทีในกระแสเลือดการไหลนั้นจะต้องแม่นยำอย่างยิ่งเพื่อให้ปริมาณรวม

ที่ผู้ป่วยได้รับเป็นสิ่งที่แพทย์สั่งอัตราการไหลที่ต่ำยังมีบทบาทในการแยกส่วนผสมออกเป็นองค์ประกอบทางเคมีโดยพิจารณาจากความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจลหรือตัวกลางอื่นวิธีการใหม่อาศัยเลเซอร์เดียวที่ส่องแสงโมเลกุลที่ไวต่อแสงในของเหลวที่ไหลผ่านไมโครช่อง ท่อซิลิโคนหรือท่อเกี่ยวกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ ปฏิกิริยาของแสงเลเซอร์กับโมเลกุลขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของของเหลว

Categories: health news